תקני חשיפה - רדיו, תקשורת וסלולר

המשרד להגנת הסביבה קבע סף חשיפה בריאותי המגדיר מהי החשיפה המזערית המבטיחה שלא יגרם נזק בריאותי. הסף נקבע תוך התיחסות לתופעות שליליות ידועות ומבוסס על המלצות הוועדה הבינלאומית להגנה מפני קרינה בלתי מייננת (ICNIRP).

בנוסף המשרד הגדיר רמת חשיפה מותרת של 10% מהסף הבריאותי לאזורים מאוכלסים ו – 30% מהסף הבריאותי לאזורים אינם מאוכלסים. רמת הסף הבריאותי משתנה כתלות בתדר החל מ 400 מיקרו ואט לסמ"ר בתדר 800Mhz ועד ל-1000 מיקרו ואט לסמ"ר בתדרים מעל 2000Mhz.

לצפיה בתקן באתר המשרד להגנת הסביבה לחצו כאן